ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ … ΝΟΗΜΑ

Έπρεπε να διπλασιαστούν τα κέρδη της Τράπεζας με 1500 λιγότερους εργαζόμενους, για να ακουστεί και μία φραστική αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων.

Είναι μια πρόοδος της Διοίκησης την οποία αξιολογούμε ως ένα πρώτο θετικό βήμα, το οποίο όμως πρέπει να έχει συνέχεια.

Το αυξημένο Bonus δημιουργεί στους εργαζόμενους ορισμένες προσδοκίες από τη Διοίκηση, προσδοκίες για συνέπεια και αξιοπιστία έργων και λόγων.

Για να μην είναι αποσπασματικό μέτρο λόγω επικαιρότητας, οι εργαζόμενοι αναμένουν:

  1. Αξιοποίησή τους σε θέσεις ευθύνης, σε αντίθεση με ότι γίνεται μέχρι τώρα με τις προσλήψεις από την «αγορά».
  2. Πρωτοβουλίες από μέρους της Διοίκησης στο θέμα της υπογραφής κλαδικής σύμβασης, ώστε η ΕΤΕ να βγει από τη δύσκολη θέση και με δεδομένο ότι υπάρχουν περιθώρια να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στις αμοιβές και κυρίως στο ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ που υπολογίζεται ο συντάξιμος μισθός.
  3. Προσλήψεις, ώστε η Τράπεζα να συνεχίσει να αναπτύσσεται με εργαζόμενους ικανοποιημένους και ασφαλείς όχι όμως «στυμμένους» υπό το βάρος της εντατικοποίησης.
  4. Ουσιαστική ενίσχυση των Ταμείων, ιδίως του ΤΥΠΕΤ και ΟΧΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΕΣ κινήσεις οι οποίες δεν οδηγούν σε ασφαλείς λύσεις. Από τα 32 εκατομμύρια Ευρώ, ασφαλιστική εισφορά στην ουσία δίδεται, υπό μορφή δωρεάς, μόνον 1 εκατομμύριο Ευρώ το οποίο έστω και έτσι το θεωρούμε ως θετική εξέλιξη.

Η ΔΑΚΕ έδινε, δίνει και θα συνεχίσει να δίνει έναν αγώνα καταξίωσης και κατοχύρωσης των εργαζομένων στην ΕΤΕ.

Για την αξιοπρέπειά τους, για την πορεία της Τράπεζας, για το ΤΥΠΕΤ, για το Ταμείο Σύνταξης και Επικούρησης, για τις αμοιβές, για τις θέσεις εργασίας, αλλά κυρίως για το ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ και την ΕΞΕΛΙΞΗ τους, που είναι συνδεδεμένα με την ύπαρξη της ΕΤΕ στην Ελλάδα.

Για τους εργαζόμενους, η ΕΤΕ είναι η ίδια τους η ζωή.
Για κάποιους άλλους … πρέπει να το καταλάβουν.

Αθήνα, Μάρτιος 2006
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ – ΕΤΕ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...