ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΙΣΧΥΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

Για ένα  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

            √  Αποτελεσματικό 

                   √ Ισχυρό                                                 √Δημιουργικό 

ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΑΤΕ

ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ,

ΤΟΥ ΕΦ’ΑΠΑΞ, ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η παράταξη μας – παράταξή σας ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ με το ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ τιμώντας την εντολή που της δώσατε και συμμετέχοντας στη διοίκηση του ΣΥΕΤΕ, με θέσεις, προτάσεις, στοχευμένες παρεμβάσεις, υπευθυνότητα, σοβαρότητα και  ρεαλισμό  ΠΕΤΥΧΕ :

την υπογραφή τριετούς επιχειρησιακής σύμβασης διασφαλίζοντας την εργασία και θεσπίζοντας μία σειρά επιδομάτων για τις πιο ευπαθείς ομάδες των συναδέλφων ενώ καθιερώσαμε και αυξήσαμε τις υπάρχουσες άδειες και το μειωμένο ωράριο των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων των συναδέλφων μας, με:

  • Την χορήγηση για πρώτη φορά μηνιαίου επιδόματος 180 € στους πολύτεκνους και τρίτεκνους συναδέλφους, αναδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική μας ευαισθησία και την στήριξη του θεσμού της οικογένειας.
  • Την επιβράβευση, επίσης για πρώτη φορά, της συνέπειας των συναδέλφων μας στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων, με επιστροφή του 12% των καταβληθέντων ενήμερων τόκων. Ακόμα πετύχαμε την αύξηση του ύψους του χαμηλότοκου ατομικού δανείου σε έξι μικτούς μισθούς, την αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων προσωπικού και την θεσμοθέτηση βελτιωτικών ρυθμίσεων για τα δάνεια των συναδέλφων.
  • Την κατάργηση της αρνητικής διαφοράς για όσους συναδέλφους  οι μικτές αποδοχές τους ήταν κάτω από 1.692 €.
  • Την οικονομική ενίσχυση του ΤΥΠΕΤ με επιπλέον ποσό 2.350.000 € ετησίως, συμβάλλοντας στην βιωσιμότητα του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του.
  • Την επέκταση της εργοδοτικής εισφοράς 2% σε όλα τα μέλη του Ταμείου Αυτασφάλειας, επιτυγχάνοντας την αύξηση των εσόδων του ταμείου και την ίση μεταχείριση των συναδέλφων.
  • Την αύξηση ή θεσμοθέτηση νέων ημερών αδείας όπως η φοιτητική, η γέννηση τέκνου με καισαρική ή με επιπλοκές, η προετοιμασία συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης, η νοσηλεία γονέων μαζί με την κατοχύρωση του μειωμένου ωραρίου για ειδικές κατηγορίες συναδέλφων.

την υλοποίηση όλων των προαγωγών και αναβαθμίσεωνμε valeur μέχρι 1/7/2017, γεγονός που δεν έχει προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία της Τράπεζας, καθώς και την τοποθέτηση εκατοντάδων συναδέλφων σε θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών καταστημάτων.

Επίσης πετύχαμε την προκήρυξη των θέσεων των εντεταλμένων που τώρα μετονομάστηκαν σε Υποδιευθυντές Εντεταλμένου Έργου.

τον νέο ενιαίο κανονισμό εξειδικευμένων Διευθύνσεων με την ένταξη δεκάδων ανένταχτων συναδέλφων της Εθνικής και των προερχομένων από τ. Probank, τ. FBB και  τ. Εθνοdata, εξαλείφοντας εργασιακές ανισότητες στον ίδιο χώρο εργασίας και αποτρέποντας μία σημαντική απειλή για τον Κανονισμό Εργασίας.

Η «ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» πρωτοστάτησε στην προεργασία, διαβούλευση και διαπραγμάτευση μετά από επαφές δύο ετών με όλες τις  ΕΑΚ των εξειδικευμένων μονάδων, συμμετείχε ενεργά στην ομάδα έργου και στο steering committee και ήταν παρούσα σε όλα τα στάδια της διαπραγμάτευσης με τη Διοίκηση.

Παράλληλα ορθώνουμε το ανάστημά μας σαν «ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» στα σχέδια της Διοίκησης, δηλαδή στις απαιτήσεις της για :

1.  Καθιέρωση υπερωριακής  απασχόλησης για υλοποιήσεις  νέων ή μεγάλες αλλαγές υφιστάμενων συστημάτων/εφαρμογών  με παράλληλη αναζήτηση  τρόπου κάλυψης  της Τράπεζας από την Επιθεώρηση Εργασίας. Λειτουργία των Μονάδων Πληροφορικής  Σαββατοκύριακα και αργίες.

2.  Καθιέρωση Βαρδιών για Χειριστές Η/Υ για Σάββατο (απόγευμα και βράδυ) και Κυριακή (πρωί, απόγευμα και βράδυ).

3.  Καθιέρωση Βαρδιών (πρωί, απόγευμα για όλες τις καθημερινές και τα Σάββατα) για Προγραμματιστές για την υποστήριξη της λειτουργίας των συστημάτων/εφαρμογών σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

4.  Δημιουργία απογευματινών βαρδιών τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης.

5.  Ελαστικοποίηση  ωραρίου προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες.

Παράλληλα θα απαιτήσουμε στο νέο Δ.Σ. την έναρξη των διαδικασιών για την επαναχορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος σε όλους τους  δικαιούχους, που βίαια και αυθαίρετα διακόπηκε.

Οι εξειδικευμένοι συνάδελφοι πρέπει να θυμηθούν πριν ψηφίσουν,  ποιοι διοικούσαν αυτοδύναμα τον ΣΥΕΤΕ όταν περικόπηκε το επίδομα ειδικών συνθηκών κωδ. 342  επί  διοίκησης Ράπανου – Ταμβακάκη.

την προστασία του λογαριασμού αποκατάστασης τέκνων. Παλέψαμε και πετύχαμε να γίνει αποδεκτό από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ότι τα ποσά που καταβάλλονται από τον λογαριασμό αποκατάστασης τέκνων υπαλλήλων της Ε.Τ.Ε., δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επομένως δεν υπόκεινται σε φορολόγηση.

την διατήρηση του επιδόματος βρεφονηπιακών σταθμών,

την ουσιαστική προστασία του Κανονισμού Εργασίας με την προσφυγή στην τριμερή επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας, αποτρέποντας σημαντικά την αθρόα τοποθέτηση στελεχών – αλεξιπτωτιστών  σε οργανικές θέσεις,

την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του εφ’ άπαξ (ΤΑΠ-ΕΤΕ) μέσω της ρύθμισης των δανείων του, παρ’ όλο που παραχωρήθηκαν με ευθύνη των υπολοίπων παρατάξεων τα ακίνητά του για σαράντα (40) αντί για δεκατέσσερα (14) χρόνια όπως αρχικά είχαμε συμφωνήσει με την Τράπεζα αλλά και την επαναφορά της εργοδοτικής εισφοράς 2% για όλους τους εργαζόμενους

την προστασία και βελτίωση της εκπαίδευσης των εργαζομένων μέσα από τη θεσμοθέτηση τριών (3) επιπλέον ημερών φοιτητικών αδειών αλλά και την καθιέρωση μίας (1) ημέρας άδειας πριν τις εξετάσεις πιστοποίησης,

την επιβράβευση των συναδέλφων για τα ενήμερα δάνεια με την επιστροφή των τόκων 12%

διασφαλίσαμε την συνέχεια του ΤΥΠΕΤ με την καταβολή από την Τράπεζα πλέον των 7.000.000 € σ αυτή την τριετία.

Με τις δύο μεγάλες εθελούσιες που έγιναν στην Τράπεζα, αλλά και με τις προσλήψεις των συναδέλφων από την τ. FBB & την τ. PROBANK, κληθήκαμε να διαχειριστούμε την – ίσως – μεγαλύτερη αναδιάρθρωση προσωπικού που έλαβε ποτέ χώρα στην ΕΤΕ.

Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ με το ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ανταποκρίθηκε άμεσα και επιτυχώς και σε αυτή την πρόκληση με την ενεργό και μαχητική συμμετοχή μας στη νεοσυσταθείσα γραμματεία θεμάτων τ.PROBANK (που εξετάζονται και ζητήματα συναδέλφων τ. FBB)  όπου, με  υπευθυνότητα, συναδελφικότητα, ρεαλισμό, αλληλεγγύη, θέσεις, προτάσεις, στοχευμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις,  είχε και έχει μοναδικό σκοπό και στόχο την ομαλή και ισότιμη  ένταξη αυτών των συναδέλφων μας μέσα από το ισχύον αξιολογικό σύστημα της Τράπεζας. Επιτυγχάνοντας σταδιακά να έχουν αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό, παραλείψεις αστοχίες ή και ακόμη αδικίες που υπήρξαν κατά την αρχική τους ενσωμάτωση  στην ΕΤΕ!

Στο δίκτυο, τον τελευταίο χρόνο, μετά και την εθελούσια του 2016, οι συνθήκες εργασίας έχουν γίνει ακόμα δυσκολότερες.

Η μεγάλη έλλειψη προσωπικού, η προσπάθεια εφαρμογής του πελατοκεντρικού μοντέλου χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση, την αναγκαία κεντροποίηση και μηχανογραφική υποστήριξη, και η αυξανόμενη πίεση από την Διοίκηση της Τράπεζας για το κυνήγι των εξωπραγματικών και άδικων στόχων

                                έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα. 

Εντατικοποίηση, ταυτόχρονη απασχόληση σε διαφορετικά αντικείμενα, συναλλασσόμενοι που θέλουν να εξυπηρετηθούν μετά το ωράριο, απλήρωτες υπερωρίες και υποδεικνυόμενες άδειες.

Πίεση που παίρνει την μορφή βροχής τηλεφωνημάτων και e-mails, ειρωνικών σχολίων και συγκαλυμμένων ή μη απειλών όταν τα αποτελέσματα δεν είναι τα απαιτούμενα, αλλά και τιμωρίας κατά την σύνταξη των δελτίων ποιότητας των ανώτερων στελεχών.

Μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας έγιναν οι αναβαθμίσεις των Premium. Παρά την απόφαση της Διοίκησης να μην τηρήσει στο ακέραιο τα αναγραφόμενα στις εγκυκλίους που η ίδια θέσπισε, Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ με το ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ συνεχίζει την προσπάθεια για την δικαίωση όλων των συναδέλφων.

Με την καταλυτική συμβολή μας όλες οι καταγεγραμμένες υπερωρίες πληρώνονται.

Παρεμβήκαμε αποφασιστικά για την πληρωμή των οδοιπορικών που καθυστερούσαν για πολλούς μήνες και προτείνουμε την τροποποίηση του κανονισμού ώστε να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες μετακίνησης των συναδέλφων αλλά και την ΑΜΕΣΗ καταβολή τους.

Στην δύσκολη αυτή περίοδο η ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ με το ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ δίνει την μάχη για την προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και στέκεται δίπλα στους συναδέλφους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΩΣΑΤΕ

ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ

ΕΦΕΡΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ :

αποτελεσματική προστασία του Κανονισμού Εργασίας  αλλά και διεύρυνσή του ώστε να καλύπτει το σύνολο του προσωπικού της τράπεζας, περιορίζοντας το πρόβλημα των διαφορετικών εργασιακών σχέσεων.

την απομείωση  της μισθολογικής διαφοράς (κουτάκι), μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας για το Α΄εξάμηνο.

την ΑΜΕΣΗ ενίσχυση του δικτύουμε νέες προσλήψεις εντός του 2018.

την υπογραφή νέας επιχειρησιακής το 2019 που όχι μόνο θα διασφαλίζει την εργασία αλλά θα εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους

την περαιτέρω ενίσχυση  του ΤΑΠ-ΕΤΕ με την διεκδίκηση της επαναφοράς της εργοδοτικής εισφοράς στο 4,5%.

την ΑΜΕΣΗ ομογενοποίηση του προσωπικού της Τράπεζας για να εξαλειφθεί το απαράδεκτο φαινόμενο της ύπαρξης υπαλλήλων διαφορετικών ταχυτήτων και μάλιστα στον ίδιο εργασιακό χώρο.

την περαιτέρω ενίσχυση του Λογαριασμού Αποκατάστασης τέκνων με την ένταξη ΟΛΩΝ των παιδιών των συναδέλφων

την αυθύπαρκτη παρουσία της Τράπεζας και την ανάπτυξή της χρησιμοποιώντας τους ανθρώπους εκείνους που την έφεραν στη θέση που ήταν πριν την κατάρρευση της χώρας. Δηλαδή τους εργαζόμενούς της οι οποίοι την αντιμετωπίζουν όπως το σπίτι τους

Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ με το ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ

διεκδικεί :

την επαναφορά του θεσμού της εκπροσώπησης των 2 εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας μετά την δόλια αντικατάσταση του εκπροσώπου μας από τρίτους και μάλιστα ξένους

√ την ουσιαστική ρύθμιση  των δανείων των συναδέλφων με split and freeze 50-50 για ΟΛΟΥΣ

√ την άμεση επίλυση του προβλήματος που ανέκυψε στον ΛΕΠΕΤΕ, με την συμμετοχή ΟΛΩΝ των εργαζόμενων στην Τράπεζα μέσω ενός ουσιαστικού και όχι προσχηματικού διαλόγου.

Στην μεγάλη μάχη του τελευταίου εξαμήνου, τον λογαριασμό επικούρησης, η ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ με το ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ δίνει από την πρώτη στιγμή την μάχη με ξεκάθαρη θέση:

Λύση μόνο εντός του ΛΕΠΕΤΕ, μακριά από φωνές που προκρίνουν την άνευ όρων αποδοχή της πρότασης της Διοίκησης. Μετά την απαράδεκτη και επιθετική  ενέργειά της να σταματήσει τις καταβολές στον λογαριασμό επικούρησης, παρά το ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ο ΛΕΠΕΤΕ είναι εγγυημένων παροχών, 16.500 οικογένειες δίνουν καθημερινά μάχη, όχι μόνο για να είναι συνεπείς στις δανειακές και μη υποχρεώσεις τους, αλλά και μάχη επιβίωσης σε πολλές περιπτώσεις. Και φυσικά οι εν ενεργεία συνάδελφοι, που στηρίζουμε με τις εισφορές μας τον ΛΕΠΕΤΕ, βλέπουμε τις προσδοκίες μας για μια αξιοπρεπή σύνταξη να εξανεμίζονται.

Μοναδική λύση είναι η λύση εντός ΛΕΠΕΤΕ με τη  συμμετοχή όλων των εργαζομένων πριν το 2005, μετά το 2005 και των συνταξιούχων, μετά από σύμφωνη γνώμη όλων των θεσμικών οργάνων εν ενεργεία και συνταξιούχων.

Η αποφασιστικότητα που έδειξε η ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ήταν αποτέλεσμα της δύναμης που μας δώσατε και της σαφούς εντολής να διαχειριστούμε τις τύχες του Σωματείου. Αυτή την εντολή που πηγάζει από τους εργαζόμενους για τους εργαζόμενους την αξιοποιήσαμε στο μέγιστο. Δεν διστάσαμε, δεν λιποψυχήσαμε, δεν αφήσαμε ακάλυπτο κανένα συνάδελφο. Δεν φοβηθήκαμε την ευθύνη, ηγηθήκαμε της προσπάθειας για την ανάσχεση των προσπαθειών καταρράκωσης της αξιοπρέπειας των συναδέλφων.

Κλείνουμε τα αυτιά μας στις σειρήνες του λαϊκισμού της δημαγωγίας, της αλαζονείας, του δογματισμού  και των ψεύτικων υποσχέσεων.

Χωρίς ιδεοληψίες, χωρίς άναρθρες κραυγές, χωρίς διχαστικά διλήμματα, χωρίς τυμπανοκρουσίεςαλλά με σκληρή δουλειά και τεκμηριωμένες απόψεις παλέψαμε για ένα ΚΟΙΝΟ στόχο :

ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΑΣ
ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

 

ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΟΛΩΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ  ΤΩΝ ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ.

 

ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΑ ΥΠΟΠΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΟΣΩΝ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΗ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΑ

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ δυναμικά ΠΑΡΟΝ

σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ την ενότητα των εργαζομένων.

ΔΕΝ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ,

ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΜΑΣ
ότι ο λόγος και ο αγώνας του πρωτοβάθμιου σωματείου ήταν και είναι ο πυρήνας του εργατικού κινήματος.

Καλούμε και τις υπόλοιπες παρατάξεις να αντιμετωπίσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τις κοινές προκλήσεις με συνεννόηση και σεβασμό στον συνάδελφο που καθημερινά παλεύει σε αντίξοες συνθήκες και να ξαναφέρουμε το ΣΥΕΤΕ στη θέση που του αρμόζει.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ,  ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

ΓΙΑ  ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΟΣΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΡΗΣΟΥΝ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ  ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΜΕΙΣ ΤΙΜΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΛΛΑΖΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ!

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ με το ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ

Για τον ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ – Για τον ΣΥΕΤΕ – Για Το ΤΥΠΕΤ – Για την ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ – Για την ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...