Προτάσεις για τη βιωσιμότητα του ταμείου

Σε προηγούμενη συνεδρίαση της επιτροπής βιωσιμότητας αποφασίσθηκε η ανάθεση εκπόνησης νομικής και οικονομοτεχνικής μελέτης σε τρίτο φορέα ώστε να υποβάλει πρόταση στο ταμείο με τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε το ΤΥΠΕΤ να καταστεί βιώσιμο. Από μέρους μας, με το παρόν κείμενο, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του όρου νομική – οικονομοτεχνική μελέτη, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο το ταμείο είναι έτοιμο για την εν λόγω ανάθεση, δίνοντας τα όσο το δυνατόν ορθά και προβλεπόμενα στοιχεία για την μελέτη αυτή, αλλά και για να εξετασθεί κατά πόσο μπορεί με ίδιες δυνάμεις να προσεγγίσει την ουσία των προβλημάτων που το διέπουν ώστε σταδιακά να τα επιλύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα μέλη και τους εργαζομένους του. Παράλληλα, μετά την επεξεργασία των στοιχείων που μας δόθηκαν, έγινε και από μέρους μας ανάλυση των δεδομένων αυτών, ώστε να διαπιστωθούν στρεβλώσεις αλλά και ελλείψεις που υπάρχουν. Τέλος, προτείνεται μια δέσμη ενεργειών που θα βελτιώσουν κατά την κρίση μας την ευρωστία του ταμείου.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόταση κάνωντας κλικ εδώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...