Επικοινωνία

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ
Σοφοκλέους 15 Αθήνα 10551

Τηλέφωνα: 210-3349904 (19904), 210-3349905 (19905), 210-3349929 (19929)
Fax: 210-3349934 (19934)
Τηλέφωνο Θεσσαλονίκης: 2310-241200 (35146)

Φόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας :