Οργανωτικά

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Παπαγιάννης Θύμιος
Πρόεδρος
199056945 580 971
Βασιλάκος Φώτιος
Αντιπρόεδρος
199346937 036 614
Μανταζής Βασίλειος
Γενικός Γραμματέας
351466944 273 822
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
Ταμίας
199046945 833 832
Τρυφωνόπουλος Κώστας
Γραμματέας Οργανωτικού
199296944 052 545
Μούτσιος Δημήτριος
Αναπληρωτής Γραμματέας
673366936 149 009
Λίτου Αντιγόνη
Γραμματέας Τύπου
176796974 042 174
Κυριαζής Περικλής
Μέλος
123446937 098 753
Τούντας Χρήστος
Μέλος
476226937 485 088
Κρίκου Ανθή
Μέλος
784656944 535 507
Γκανάλας Παναγιώτης
Μέλος
603226947 272 082

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ


Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 
Θύμιος Παπαγιάννης
Γενικός Γραμματέας ΣΥΕΤΕ
τηλ. 6945 580 971 (19905)
Κώστας Παπακωνσταντίνου
Αν. Ταμίας ΣΥΕΤΕ
τηλ. 6945 833 832 (19904)
Περικλής Κυριαζής
Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ
τηλ. 6937 098 753 (12344)
Αντιγόνη Λίτου
Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ
τηλ. 6974 042 174 (17679)
Βασίλης Μανταζής
Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ Επαρχίας – Γ.Β.Ε.
τηλ. 6944 273 822 (35146)
Κώστας Τρυφωνόπουλος
Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ Επαρχίας
τηλ. 6944 052 545 (19929)
Ιωάννης Ζωζάς
Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ Επαρχίας
τηλ. 6972 900 826 (40142)
Χρήστος Τούντας
Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ
τηλ. 6937 485 088 (47622)
Σπύρος Ζήτσης
Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ Επαρχίας
τηλ. 6947 124 635 (55203)

 
Ο.Τ.Ο.Ε.

 
Αχιλλέας Μυλωνόπουλος
Γενικός Γραμματέας ΟΤΟΕ
τηλ. 210 3388 272
Παναγιώτης Γκανάλας
Γενικός Σύμβουλος ΟΤΟΕ
τηλ. 6947 272 082 (60322)
Δημήτρης Μούτσιος
Γενικός Σύμβουλος ΟΤΟΕ
τηλ. 6936 149 009 (67336)
Αθανάσιος Οικονόμου
Γενικός Σύμβουλος ΟΤΟΕ
τηλ. 6974 066 074 (35492)


Τ.Υ.Π.Ε.Τ

 
Φώτης Βασιλάκος
Δ.Σ. ΤΥΠΕΤ
τηλ.6937 036 614
Σταματία Καραχρήστου
Δ.Σ. ΤΥΠΕΤ
τηλ. 6946 195 398
Αργύρης Μπερδέκας
Δ.Σ. ΤΥΠΕΤ
τηλ. 6974 334 138 (11330)
Κοσμάς Αθανασιάδης
Δ.Σ. ΤΥΠΕΤ