Οργανωτικά

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Παπαγιάννης Θύμιος
Πρόεδρος
19905 6945 580 971
Βασιλάκος Φώτιος
Αντιπρόεδρος
19934 6937 036 614
Μανταζής Βασίλειος
Γενικός Γραμματέας
35146 6944 273 822
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
Ταμίας
19904 6945 833 832
Τρυφωνόπουλος Κώστας
Γραμματέας Οργανωτικού
19929 6944 052 545
Μούτσιος Δημήτριος
Αναπληρωτής Γραμματέας
67336 6936 149 009
Λίτου Αντιγόνη
Γραμματέας Τύπου
17679 6974 042 174
Κυριαζής Περικλής
Μέλος
12344 6937 098 753
Τούντας Χρήστος
Μέλος
47622 6937 485 088
Κρίκου Ανθή
Μέλος
78465 6944 535 507
Γκανάλας Παναγιώτης
Μέλος
60322 6947 272 082

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ


Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

 
Θύμιος Παπαγιάννης
Γενικός Γραμματέας ΣΥΕΤΕ
τηλ. 6945 580 971 (19905)
Κώστας Παπακωνσταντίνου
Αν. Ταμίας ΣΥΕΤΕ
τηλ. 6945 833 832 (19904)
Περικλής Κυριαζής
Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ
τηλ. 6937 098 753 (12344)
Αντιγόνη Λίτου
Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ
τηλ. 6974 042 174 (17679)
Βασίλης Μανταζής
Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ – Γ.Β.Ε.
τηλ. 6944 273 822 (35146)
Κώστας Τρυφωνόπουλος
Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ
τηλ. 6944 052 545 (19929)
Χρήστος Τούντας
Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ
τηλ. 6937 485 088 (47622)
Δημήτρης Μούτσιος
Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ
τηλ. 6936 149 009 (67336)

 
Ο.Τ.Ο.Ε.

 
Αχιλλέας Μυλωνόπουλος
Γενικός Γραμματέας ΟΤΟΕ
τηλ. 210 3388 272
Παναγιώτης Γκανάλας
Γενικός Σύμβουλος ΟΤΟΕ
τηλ. 6947 272 082 (60322)
Δημήτρης Μούτσιος
Γενικός Σύμβουλος ΟΤΟΕ
τηλ. 6936 149 009 (67336)


Τ.Υ.Π.Ε.Τ

 
Φώτης Βασιλάκος
Δ.Σ. ΤΥΠΕΤ
τηλ.6937 036 614
Σταματία Καραχρήστου
Δ.Σ. ΤΥΠΕΤ
τηλ. 6946 195 398
Αργύρης Μπερδέκας
Δ.Σ. ΤΥΠΕΤ
τηλ. 6974 334 138 (11330)
Παναγιώτης Στασινόπουλος
Δ.Σ. ΤΥΠΕΤ
τηλ. 6951 785 801

 

Κοινοποιήστε